Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie
Myjava

V CPPPaP Myjava poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eleminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Online poradenstvo

Online poradenstvo v období do 24.01.2021

oznam0.png

Prečítané leto 2020

Aj tento rok sa naše Centrum zapája do celoslovenského projektu "Prečítané leto", ktoré má podporiť vzťah detí ku knihám a k čítaniu.  Srdečne Vás pozývame. Viac info www.precitaneleto.sk

Prečítané leto 2020, tipy a námety

Obnovenie prevádzky CPPPaP na základe Rozhodnutia ÚVZ SR

vstup jun poradna.jpg

Informácie k zápisu do základných škôl 2020

deti.jpg

Možnosť online poradenstva

prevadzka online1.jpg

Prerušenie prevádzky CPPPaP Myjava

stop-mers-corona-virus-sign-vector-5087805.jpg

Kariérové poradenstvo

student.jpg

Vyšetrenie školskej zrelosti

zrelost.jpeg

Prečítané leto 2019

p1050073.jpgFILIÁLNA TERAPIA - Tréning rodičovských zručností

Ak máte pocit, že sa chcete viac priblížiť svojmu dieťaťu, porozumieť jeho správaniu, naučiť sa zvládať jeho emócie a adekvátne riešiť krízové situácie, tak tento kurz je určený práve pre Vás!

Všetky novinky

Kontaktujte nás