Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie
Myjava

V CPPPaP Myjava poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eleminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Možnosť online poradenstva

prevadzka online1.jpg

Prerušenie prevádzky CPPPaP Myjava

stop-mers-corona-virus-sign-vector-5087805.jpg

Kariérové poradenstvo

student.jpg

Vyšetrenie školskej zrelosti

zrelost.jpeg

Prečítané leto 2019

p1050073.jpgFILIÁLNA TERAPIA - Tréning rodičovských zručností

Ak máte pocit, že sa chcete viac priblížiť svojmu dieťaťu, porozumieť jeho správaniu, naučiť sa zvládať jeho emócie a adekvátne riešiť krízové situácie, tak tento kurz je určený práve pre Vás!

Všetky novinky

Kontaktujte nás