Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Myjava

Kontakt

Centrum pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie

Moravská 1

907 01 Myjava

tel: 034/6213116

mob: 0917 185 267 

HOT LINE  psychologické intervencie pracovné dni 9,00-12,00 hod: 0908 163 151

e-mail: poradnamyjava@gmail.com alebo riaditel@cpppapmyjava.sk

sekretariát  CPPPaP                                  sekretariat@cpppapmyjava.sk

špeciálny pedagóg CPPPaP                     bukovcanova@cpppapmyjava.sk

psychológ CPPPaP                                   huckova@cpppapmyjava.sk

psychológ CPPPaP                                  jarabicova@cpppapmyjava.sk

psychológ, preventista CPPPaP              petrincova@cpppapmyjava.sk

psychológ                                                 sabova@cpppapmyjava.sk


Kontaktujte nás