Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Myjava

Ponuka aktivít pre pedagógov MŠ a ZŠ

PONUKA PRE UČITEĽOV MŠ A ZŠI. Využitie princípov filiálnej terapie v komunikácii s deťmi/žiakmi a rodičmi


Obsah:

 • Rozvoj komunikačných schopností s dôrazom na akceptáciu a spoluprácu
 • Zvládnutie a spracovanie silných emócií u detí a dospelých
 • Jednoduché a efektívne techniky overené rodičmi aj profesionálmi
 • Budovanie prirodzenej autority


Cieľová skupina: učitelia v MŠ a ZŠ

Časová dotácia: 3 x 3 hodiny, prípadne dohodou

Termín realizácie: priebežne podľa záujmuII. Prevencia burn-out


Obsah:

 • Monitoring vlastných potrieb a pocitov
 • Hľadanie zdrojov v sebe samom
 • Sebareflexia
 • Techniky psychohygieny

Cieľová skupina: učitelia v MŠ a ZŠ

Časová dotácia: 2 x 2 hodiny, prípadne dohodou

Termín realizácie: priebežne podľa záujmuIII. Podporná skupina pre učiteľov vyškolených v programe Zippyho kamaráti


Obsah:

 • Zdieľanie skúseností z jednotlivých modulov programu Zippyho kamaráti
 • Tipy a rady
 • V prípade potreby možnosť zúčastniť sa niektorých stretnutí v škole so žiakmi spolu s učiteľkou

Cieľová skupina: učitelia v MŠ a ZŠ

Časová dotácia: 6 – 12 stretnutí podľa dohody

Termín realizácie: september 2019 – jún 2020IV. Podporná skupina pre učiteľov vyškolených v programe Kamaráti Jabĺčka


Obsah:

 • Zdieľanie skúseností z jednotlivých modulov programu Kamaráti Jabĺčka
 • Tipy a rady
 • V prípade potreby možnosť zúčastniť sa niektorých stretnutí v škole so žiakmi spolu s učiteľkou

Cieľová skupina: učitelia v MŠ a ZŠ

Časová dotácia: 6 – 12 stretnutí podľa dohody

Termín realizácie: september 2019 – jún 2020