Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Myjava

Ponuka pre Základné školy 2019


PONUKOVÝ LIST SKUPINOVÝCH AKTIVÍT 

CPPPaP MYJAVA

pre školský rok 2019/2020I. STUPEŇ ZŠ1. ročník: Vstup do školy – zvládanie záťažových situácií


Obsah:

 • Pocity a komunikácia
 • Kamarátstvo
 • Spolupráca
 • Spôsoby zvládania záťaže
 • Hľadanie vlastných zdrojov


Cieľová skupina: žiaci 1. ročníka ZŠ

Časová dotácia: 3-4vyučovacie hodiny, prípadne dohodou

Termín realizácie: október 2019 – december 2019


2. ročník: Rozvíjanie sociálnych kompetencií


Obsah:

 • Význam pravidiel v skupine
 • Pocity a komunikácia
 • Vytváranie a strata priateľstiev
 • Spolupráca
 • Riešenie konfliktov

Cieľová skupina: žiaci 2. ročníka ZŠ

Časová dotácia: 6 hodín, 3 x 2 vyučovacie hodiny, prípadne dohodou

Termín realizácie:január 2020 – marec 2020


3.-4. ročník: Mediálna výchova


Obsah programu:


 • Médiá, druhy médií a ich význam
 • História: od tlačených k elektronickým médiám
 • Televízia, internet
 • Filmový hrdina, vzor a idol
 • Realita vs. fikcia
 • Realita vs. virtuálny svet
 • Výhody a nevýhody internetu a médií
 • Komunikácia cez internet, sociálne siete
 • Kyberšikana


Cieľová skupina: žiaci 1.-4. ročníka ZŠ

Časová dotácia: 6 hodín, 3 x 2 vyučovacie hodiny, prípadne dohodou

Termín realizácie:apríl 2020 – jún 2020


II. STUPEŇ ZŠ5. ročník:  Správna trieda

Obsah programu:

 • Každý sme iný
 • Komunikácia a pocity
 • Kamarátstvo, tímová spolupráca, empatia
 • Konflikty, riešenie konfliktov
 • Nebezpečenstvo šikany

Cieľová skupina: žiaci 5. ročníka ZŠ

Časová dotácia: 6 vyučovacích hodín, prípadne dohodou

Termín realizácie:september 2019 – október 20196. ročník: Toleranciou proti násiliu a predsudkom

Obsah programu:


 • Komunikácia: verbálna a neverbálna
 • Konflikt a riešenie konfliktov
 • Násilie v školskom prostredí – šikana
 • Násilie v domácom prostredí – syndróm CAN
 • Násilie na ulici – vandalizmus, terorizmus, kriminalita
 • Predsudky, druhy predsudkov
 • Rozvoj tolerancie, prijímanie inakosti
 • Odborná pomoc


Cieľová skupina: žiaci 6. ročníka ZŠ

Časová dotácia: 6 vyučovacích hodín, prípadne dohodou

Termín realizácie:november 2019 – december 20197. ročník: Závislosti vs. zdravý životný štýl

Obsah programu:

 • Závislosť a druhy závislosti, dôvody vzniku závislosti a dôsledky
 • Látkové závislosti – tabak, alkohol, marihuana
 • Nelátkové závislosti – závislosť na hrách, internete, nakupovaní, práci a vzťahoch
 • Orientácia v problematike porúch príjmu potravy
 • Zdravé stravovacie návyky
 • Rizikové správanie – diéty, invazívne zákroky, excesívne cvičenie
 • Vplyv médií na body image
 • Podpora zdravého sebavedomia a zdravých stravovacích návykov

Cieľová skupina: žiaci 7. ročníka ZŠ

Časová dotácia: 6 vyučovacích hodín, prípadne dohodou

Termín realizácie:január 2019 – február 2019

Realizátor: Mgr. Veronika Petrincová– psychológ8. ročník: Bezpečne na nete


Obsah programu:

 • Výhody a nevýhody internetu
 • Dôveryhodnosť informácií získaných na internete
 • Komunikácia cez internet, sociálne siete
 • Ochrana osobných údajov
 • Kyberšikana
 • Iné riziká internetu


Cieľová skupina: žiaci 8. ročníka ZŠ

Časová dotácia: 6 vyučovacích hodín, prípadne dohodou

Termín realizácie:marec 2019 – apríl 20199. ročník: Priateľstvo a láska


Obsah programu:

 • Definícia lásky, čo k láske patrí a čo nie
 • Láska a sex – patria spolu?
 • Sexualita – pravda a mýty, biologická a psychologická pripravenosť
 • Sexuálne zdravie a pohlavné choroby, informácie a prevencia
 • Antikoncepcia – informácie o rôznych formách
 • Počatie a gravidita + otázka umelého potratu
 • Sexuálne násilie, pornografia


Cieľová skupina: žiaci 9. ročníka ZŠ

Časová dotácia: 6 vyučovacích hodín, prípadne dohodou

Termín realizácie:máj 2019 – jún 2019